AMAÇ

 

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

::
::
::

Süreç
Bireysel Görüşmeler
Grupla Danışma


KORUYUCU / ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR

::

::

Seminer ve Çalışma Grupları
Broşürler


KONSÜLTASYON ÇALIŞMALARI


HİZMETİÇİ EĞİTİM VE KALİTE ARTIRMA ÇALIŞMALARI

::

2007-2008 Akademik Yılı İçinde Gerçekleştirilen Bilimsel Etkinlikler

::

2008-2009 Akademik Yılı İçinde Gerçekleştirilen Bilimsel Etkinlikler


BİRİM PERSONELİ


SIKÇA SORULAN SORULAR


LİNKLER


İLETİŞİM


2017 - 2018 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ’NDE ÖĞRENCİ DEKANLIĞI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE GELİŞİM MERKEZİ (P.D.G.M.) TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE SUNULAN PROGRAMLAR

Seminerler ve Çalışma Grubu için kayıtlar 12 Şubat – 23 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Programlarda kontenjan sınırlaması olduğu için, erken başvuruda bulunan öğrencilere öncelik verilecektir. Son başvuru tarihi olan 23 Şubat 2018’de kontenjanı dolmamış olan programlarla ilgili bilgileri PDGM’ye başvurarak öğrenebilirsiniz.


ÇALIŞMA GRUPLARI

1) Gevşeme Grubu
Gevşeme tekniği, stresi azaltmak ve stresle başa çıkmak için mükemmel bir başlangıçtır. Bu teknik, kaslarınızdan ve gerginlik ile gevşeme arasındaki farktan haberdar olmanızı sağlayacaktır. Bedeninizin tamamını nasıl gevşeteceğinizi ve bunu nasıl enerjiye dönüştürebileceğinizi öğrenmek ve hayata geçirmek istiyorsanız sizi “Gevşeme” grubuna bekliyoruz.


SEMİNERLER

1) Kişilerarası İletişim *
İletişim, kişilerin birbirlerine iletmek istedikleri duygu, düşünce, istek ve beklentileri aktarma sürecidir.  İletişim kişilerarası ilişkinin temelidir ve sosyal açıdan olmazsa olmaz bir nitelik taşımaktadır. Ancak iletişim yanlış kullanıldığında kişilerarası ilişkilerde sorunlar ortaya çıkabilmektedir.  Siz de iletişim sürecini tanımak, temel iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olmak, iletişimi olumlu ve olumsuz yönden etkileyen faktörleri ve sağlıklı iletişimi hızlandıran davranışları öğrenmek istiyorsanız “Kişilerarası İletişim” seminerine katılabilirsiniz.

2) Stresle Başa Çıkma Yolları ve Öfke Kontrolü *
Stres, fiziksel ve sosyal çevreden gelen uyumsuz koşulların ve kişinin başetme yeteneğini aştığı ya da zorladığı durumlarda bireyin bedensel ve psikolojik olarak yorulmasıdır. Öfke uygun biçimde ifade edildiğinde sağlılı ve doğal bir duygu olmasına rağmen; kontrol edilemediği zaman kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Sizde daha kaliteli bir yaşam için öfkenizi yapıcı bir biçimde ifade etmek ve stresli durumlarla başa çıkabilmeyi öğrenmek istiyorsanız “Stresle Başa Çıkma Yolları ve Öfke Kontrolü” adlı seminere katılabilirsiniz.

3) Etkili Zaman Yönetimi *
Her gün zamanınızı nasıl harcıyorsunuz.? Hayatınızı organize etmek, zamanı etkili kullanmak mı istiyorsunuz?
Etkili zaman kullanımı; düşünmeyi ve planlama yapmayı gerektirir.
Peki zamanı kullanmak için nelere ihtiyacınız var?

* Planlama ve Organizasyon için zaman ayırın.
* Amaç ve hedef belirleyin.
* Önceliklerinizi belirleyin.
* Yapılacak işler listesi oluşturun.
* Esnek olun.
* Biyolojik olarak en uygun olduğunuz zamanı bulun.
* Yapılması gereken şeyleri doğru yapın.
* Mükemmeliyetçi olmaktan kaçının.
* Oyalanmaktan ve ertelemekten vazgeçin.
* "Hayır" demeyi öğrenin.
* Kendinizi ödüllendirin.

Yukarıdaki başlıkları sizlerle birlikte değerlendireceğimiz “Etkili Zaman Yönetimi” seminerine katılmanızı bekliyoruz.

4) Kendine Güven
Kendine güven, insanın kendisi hakkında olumlu ve gerçekçi bir tutumda olmasıdır. Kendine güvenen kişiler becerilerine güvenir, eleştiriyi kaldırabilir ve gerçekçi beklentilere sahiptir. Kişiler bazı alanlarda kendilerine fazla güvenirken, bazı alanlarda güven duymayabilirler. Ancak kendine güveni geliştirmek için bazı yöntemler söz konusudur. Siz de bu yöntemlerin neler olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız “Kendine Güven” adlı seminerimize katılabilirsiniz.

5) Performans Kaygısıyla Başa Çıkma
“Rezil olacağım”,“Sesim titreyecek’’,“Ben bu sunumu yapamayacağım’’ cümlelerini sık duyabilirsiniz yada kendinize söylüyor olabilirsiniz.Topluluk önünde konuşma yapmanız gerektiğinde,sınıfta söz aldığınızda ya da bir grup insan karşısında herhangi bir konuşma yapmanız gerektiğinde  normalin üzerinde kaygı duyuyorsanız performans kaygısı taşıyor olabilirsiniz.Kaygınızla başa çıkabilmek ve daha etkili sunumlar yapabilmek için  “Performans Kaygısıyla Başa Çıkma” seminerimize katılabilirsiniz.

6) Duyguları Tanıma, Farkındalık, Kabul
Delphi’de, Apollon tapınağı girişinde Socrates’in  ünlü sözü “kendini bil (know thyself)”  yazılıdır. Kendini bilmenin yolu, kişinin kendine dair pek çok farklı yönü bilmesinden geçer. Bu yönlerimizden önemli bir kısmı da günlük yaşantımızda her an deneyimlemekte olduğumuz duygularımızdır şüphesiz. Buna rağmen duygu nedir dediğimizde bir tanım yapmak zordur. Kimi zaman gün içinde ne kadar farklı duygu içinde olduğumuzu fark etmeyiz ya da bir anda, nereden geldiğini anlayamadığımız şekilde kendimizi ağlarken, birilerine kızarken ya da kahkahalar atarken buluruz. Kimi zaman ise çok az ya da hiç bir şey hissetmiyormuşuz gibi gelir. Bazı duygular mutluluk ve huzur verirken, bazıları rahatsız edici olabilir, içinden kurtulamayacak gibi hissederiz ya da onları kendimizde görmek hoşumuza gitmez.  Duygularımızı tanıyamadığımız ve kabullenemediğimizde kendimize ait önemli bir parçayı da anlamakta zorluk çekip uzun vadede onları ortaya koyamadığımız, yönetemediğimiz, bireysel ve ilişkisel sorunlar yaşadığımız, akademik yaşam ve iş yaşamında zorluklar çektiğimiz durumlar olabilir.Duygularla ilgili daha çok şey öğrenmek istiyorsanız bu seminerde yeni bakış açıları kazanma ve birlikte düşünme fırsatınız olabilir.

7) Konsantrasyon ve Çalışma Becerileri*
Hepimizin konsantre olma becerisi vardır;az ya da çok.Bazen çok sevdiğiniz bir şey ile meşgul olurken zamanın nasıl geçtiğini dahi fark etmezsiniz;örneğin spor yaparken ,müzik dinlerken veya film izlerken.Bu anlarda tam bir konsantrasyonu sağladığınızı söyleyebiliriz.Ancak diğer zamanlarda,özellikle ders çalışmanız gereken saatlerde,konsantrasyonu en yüksek seviyede tutmak kolay değildir.Bu seminerimizde “Çalışma becerileri edinme ve Konsantrasyonumuzu ” arttırmanın ipuçlarını bulacaksınız.

8) Ayrışma-Bireyleşme Krizi
Üniversite ortamında karşılaşabileceğiniz farklı sosyo-kültürel uyaranlar ve yeni sorumluluklar, size çetin bir mücadelenin içerisinde olduğunuzu hissettirebilir. Ailenizin destek ve gözetiminden ister istemez uzaklaşıyorken büyümenin getirdiği yeni roller, sorumluluklar ve beklentiler sizde karmaşık duygular uyandırıyor olabilir. Yeni bir kimliğe ve bedene yerleşirken, yeni beceriler geliştirirken farklılaştığınızı görmek sizde ve/veya yakınlarınızda kaygı yaratabilir. “Ayrışma-Bireyleşme” olarak adlandırılan bu gelişimsel dönemin özelliklerini keşfetmek ve bu dönemde karşılaşılabileceğiniz zorluklarla başa çıkma yollarını öğrenmek istiyorsanız, “Ayrışma-Bireyleşme Krizi” seminerimize katılabilirsiniz.

9) Separation-Individuation Crisis
Various socio-cultural stimuli and new responsibilities that you may encounter at the university might make you feel that you are in an uphill struggle. New roles, responsibilities, and expectations brought by the growing up as you move away from the support and supervision of your family may make you experience some complex feelings. While you are setting up a new identity and body and developing new skills, seeing yourself different may worry you and/or your significant others. You can participate in our “Separation-Individuation Crisis” seminar if you want to discover the characteristics of this developmental phase called “Separation-Individuation” and learn ways to cope with the difficulties you may face with during this period.

10) Adaptation to a New Life&Adaptation to a New Culture?
Leaving home and moving to a different city or country sounds exciting. But this excitement may turn to anxiety if you have difficulties to adapt the new life before you. Everything may seem unfamiliar which creates stress. Adjusting to a new culture is demanding especially while you are away from people you are close and dealing with academic responsibilities as students. In this seminar, you will find factors affecting adjustment to a new culture, ways to diminish stress in a new environment and strategies to cope with the adjustment process.

11) Kişilik ve Yaşanılan Stresle Kişiliğin Rolü
İhtiyaçlarımızı gidermeye çalışırken ya da stresle baş etme sırasında kullandığımız tarzların, alışkanlıkların toplamı kişiliğimizi oluşturmaktadır. Kişiliğimizin temelleri, anne karnında oluşmaya başlayan beyin ile atılır ve kişiliğimiz, doğum sonrasından itibaren çevreyle etkileşimimiz ile de şekillenir.Aynı zamanda, sosyal ilişkilerle var olan bir organ olan beynimiz de çevreyle kurulan ilişkilere bağlı öğrenmeler aracılığıyla şekillenmektedir. Her birey birbirinden farklı hayatlar deneyimler. Bu durumda, bireylerin yapılanan beyni ve kişiliği de kendine özgü olacak ve stres algısı da farklılık gösterecektir. Milattan önce Epictetus, “Bizleri etkileyenler olaylar değil, olaylarla ilişkili yorumlarımızdır” diyerek, stresin yaşanan olayda değil, o olayın nasıl değerlendirildiğiyle ilişkili olduğunu belirtmiştir. Yaşadığınız streste zaman zaman kendi rolünüzün olabileceğini düşünüyorsanız “Kişilik ve Yaşanılan Streste Kişiliğin Rolü” adlı seminere katılabilirsiniz.

12) Romantik İlişkiler
Sevmek, sevilmek, güvende hissedeceği yakın ilişkiler kurmak insan olmanın en temel ihtiyaçlarındandır. İlişkileri başlatma, sürdürebilme veya gerektiğinde sağlıklı bir şekilde bitirebilme süreçlerinde sorun yaşamayan kişiler bu ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilir ve doyum sağlayıcı ilişkiler kurabilirler.Ancak çocukluk yaşantılarımız kaynaklı oluşan bazı olumsuz düşünce ve davranış kalıpları bir ilişkiyi başlatabilme, bu ilişkiyi sürdürebilme veya mutsuz olduğumuz bir ilişkiyi sağlıklı bir biçimde sonlandırabilme alanlarındasorunlar yaşamamıza yol açabilir. Siz de bu alanlarda problem yaşadığınızı düşünüyorsanız bunların olası nedenlerini anlamak veçözüm yolları geliştirebilmek veya ilişkilerinizde kendinize yönelik farkındalık kazanmak için “Romantik İlişkiler” seminerimize katılabilirsiniz.

13) Nefes Farkındalık Semineri
Bu seminerde neler var?
- Nefesin önemi
- Nefes terapisinin fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal faydaları
- Nefes analizi
- Nefes alışkanlıklarımız ve yaşamımız üzerindeki etkileri
- Mucize Nefes sistemi nedir? Nasıl çalışır?
- Mucize Nefes sistemini kısa bir uygulama ile deneyimleme fırsatı, ve bu nefes egzersizini gündelik hayatınıza taşıyabilmeniz için gerekli bilgi.

Nefes alışkanlıklarımızı değiştirdiğimizde, nefesimizdeki sınırları kaldırdığımızda hayatımızı sınırlayan tüm sınırlardan da kurtulmak için “Nefes Farkındalık”  seminerine davetlisiniz...HER PROGRAM 1,5 SAATLİK BİR OTURUMDAN MEYDANA GELİR.

* Katıldığınız bu programların sonucunda 'Katılım Belgesi' alabilirsiniz. Bu belge, işe kabul edilme aşamasında sizin için olumlu bir puan oluşturabilir.


Tüm programlara kaydınızı Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi'ne gelerek yaptırabilirsiniz.

Adres: Merkez Kampüs Lojmanları 20. Blok No: 5-6
Tel : 290 1785 - 290 1786
E-posta: pdgm@bilkent.edu.tr
| Ana Menü | E-Posta | Bilkent Üniversitesi Ana Sayfası |