AMAÇ

 

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

::
::
::

Süreç
Bireysel Görüşmeler
Grupla Danışma


KORUYUCU / ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR

::

::

Seminer ve Çalışma Grupları
Broşürler


KONSÜLTASYON ÇALIŞMALARI


HİZMETİÇİ EĞİTİM VE KALİTE ARTIRMA ÇALIŞMALARI

::

2007-2008 Akademik Yılı İçinde Gerçekleştirilen Bilimsel Etkinlikler

::

2008-2009 Akademik Yılı İçinde Gerçekleştirilen Bilimsel Etkinlikler


BİRİM PERSONELİ


SIKÇA SORULAN SORULAR


LİNKLER


İLETİŞİM


Hizmetiçi Eğitim ve Kalite Artırma Çalışmaları

Uzman personelin kendi alanındaki bilimsel ve uygulamaya yönelik gelişmeleri günü gününe izlemesi ve servis verdiği öğrencileri (tüm B.Ü.) sürekli araştırma yoluyla değerlendirip güncel gerekliliklere ve gereksinimlere göre yön vermesini amaçlayan (toplantılar, seminerler, araştırmalar, bilimsel etkinlikler, yayınlar gibi...) çalışmalardır.| Ana Menü | E-Posta | Bilkent Üniversitesi Ana Sayfası |